مشاوره شغلی ( انتخاب بهترین شغل برای هر فرد )

450,000 تومان

این مشاوره شامل بیش 400 سوال در قالب چندین پرسشنامه است که در نهایت منجر به شناخت کامل از شما می گردد و درنهایت یک مسیر شغلی کامل و مناسب را به شما بدهیم .

این صفحه در روز چهارشنبه 29 / 09 / 1396 به صورت کامل رو نمایی می گردد.

توضیحات

این مشاوره شامل بیش 400 سوال در قالب چندین پرسشنامه است که در نهایت منجر به شناخت کامل از شما می گردد و درنهایت یک مسیر شغلی کامل و مناسب را به شما بدهیم .

نظرات کاربران


دیدگاه خود را ثبت کنید

*
*