مشاوره شغلی ( انتخاب بهترین شغل برای هر فرد )

۴۵۰۰۰۰ تومان

این مشاوره شامل بیش ۴۰۰ سوال در قالب چندین پرسشنامه است که در نهایت منجر به شناخت کامل از شما می گردد و درنهایت یک مسیر شغلی کامل و مناسب را به شما بدهیم .

این صفحه در روز چهارشنبه ۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۶ به صورت کامل رو نمایی می گردد.

توضیحات

این مشاوره شامل بیش ۴۰۰ سوال در قالب چندین پرسشنامه است که در نهایت منجر به شناخت کامل از شما می گردد و درنهایت یک مسیر شغلی کامل و مناسب را به شما بدهیم .

نظرات کاربران


دیدگاه خود را ثبت کنید

*
*